Sektor za mineralne sirovine

DJELATNOST SEKTORA ZA MINERALNE SIROVINE
Brezovac_mermer
 • Vrši istraživanja svih mineralnih sirovina na području Federacije BiH (osim mineralnih, termalnih, termomineralnih i pitkih voda),
 • vrši uspostavu i vođenje Katastra mineralnih sirovina Federacije BiH,
 • vrši izradu Programa upravljanja mineralnim sirovinama Federacije BiH,
 • predlaže politiku geoloških istraživanja,
 • utvrđuje i predlaže mjere za korištenje strateških mineralnih sirovina,
 • priprema izvještaje i informacije o stanju mineralnih sirovina na području Federacije,
 • vrši izradu metodskih uputstava i standarda za istraživanje mineralnih sirovina,
 • prikuplja, evidentira i čuva sve podatke o mineralnim sirovinama Federacije,
 • utvrđuje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa na prostoru Federacije BiH,
 • vrši uspostavu i vođenje geološko – informacione baze podataka o mineralnim sirovinama Federacije BiH,
 • priprema podatke o mineralnim sirovinama FBiH za međunarodni geološki informacioni sistem,
 • priprema geološke podloge za prostorno planiranje,
 • priprema podloge za izvodenje rudarskih aktivnosti,
 • vrši izradu karata ležišta i pojava mineralnih sirovina, kao i potencijalnih prostora za njihovo istraživanje,
 • vrši izradu geohemijskih i metalogenetskih karata, kao i
 • druge poslove iz djelokruga Sektora

VAŽNI PROJEKTI URAĐENI U SEKTORU ZA MINERALNE SIROVINE

KARTA MINERALNIH SIROVINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

 

KARTA LEŽIŠTA, POJAVA I POTENCIJALNIH PROSTORA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA OPĆINE SANSKI MOST

 

KARTA MINERALNIH SIROVINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

R 1:150 000

KARTA MINERALNIH SIROVINA KANTONA SARAJEVO

R 1:100000

KARTA MINERALNIH SIROVINA TUZLANSKOG KANTONA

 

KARTA MINERALNIH SIROVINA ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA

Podnaslov

KARTA MINERALNIH SIROVINA POSAVSKOG KANTONA

1:75 000

0 0