Prioritetne aktivnosti


1.     Priprema i kompletiranje geoloških karata, karata mineralnih SIROVINA, istražnih i eksploatacionih Polja, karata geotermalne energije Sam karata SA potencijalnim prostorima ZA ISTRAŽIVANJE mineralnih SIROVINA

2      Privlačenje   direktnih investicija u geološka istraživanja mineralnih SIROVINA

3.     Poboljšanje uslova ZA ISTRAŽIVANJE, korištenje i zaštita mineralnih resursa i podzemnih voda,

4.     Unapređenje standarda i normativa Iz oblasti geoloških istraživanja

5.     Kontinuirano poboljšavati efektivnost Rada Zavoda

6.     Osigurati kompetentne zaposlenike

7.     Izgraditi savremene naučno-tehnološke osnove ZA RAD

8.     Unaprijediti saradnju sa istraživačkim insitucijama i privredom

9.     Uskladiti standarde i tehničku regulativu Iz oblasti geologije sa zakonodavtsvom EU

10. Korištenje obnovljivih i neobnovljivih resura

 

Kriteriji ZA određivanje Naprijed navedenih djelatnosti Koji Su:

-Potrebe Vlade Federacije BiH, ministarstava Sama privrede ZA informacijama ó mineralnim sirovinama ZA koje postoji potencijal ZA njihovo iskorištenje,

-Neophodnost zaštite mineralnih SIROVINA i prostora,

-Potreba stanovništva ZA obezbjeđenjem dovoljnih količina čiste vode ZA pice,

-Potreba ZA izmjenama i dopunama prostornih i urbanističkih  Planova NA SVIM nivoima,

-Potreba ZA usklađivanjem standarda Iz oblasti geologije sa zakonodavstvom  Evropske Unije.

0 0