Sektor za inženjersku geologiju

Odron na cesti,klizište
U Sektoru za inženjersku geologiju vrše se slijedeći poslovi, i to:
  • vrši izradu geoloških podloga za prostorno planiranje, rudarskih aktivnosti, razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata, 
  • priprema analize i izvještaje, stručna uputstva i objašnjenja iz oblasti inženjersko-geoloških istraživanja,
  • učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Sektora, 
  • priprema nacrte srednjoročnih i godišnjih programa radova, 
  • prati oblast inženjerske-geologije u naučnom i stručnom smislu i 
  • vrši naučno-stručno usavršavanje zaposlenih u sektoru i vrši druge poslove iz djelokruga Sektora.
0 0