Sektor za geološki informacioni sistem

Slika

 GIS - (geološko informacioni sektor ) je skup kompjuterskih,  hardverskih , softverskih , geografskih informacija i ljudskih resursa.

U Sektoru za geološki informacioni sistem vrše se slijedeći poslovi:


kreira i razvija jedinstveni geološki informacioni sistem;

prikuplja, obrađuje, analizira podatke;

pripremaju podaci za međunarodni geološki informacioni sistem;

formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije;

formiranje naučno-stručne biblioteke iz oblasti geologije;

pružaju informacije i daju podaci u okviru općeg geoinformacionog sistema korisnicima geoloških istraživanja;

priprema za štampanje geoloških karata, publikacija, informacija i knjiga iz djelatnosti Zavoda; drugi poslovi iz nadležnosti Sektora.

Slika
Struktura podataka

Geološka podaci su podjeljeni u dvije skupine kao Prostorni podaci i atributne tablice.
Svi podaci se pohranjuju u bazu podataka koja obrađuje sljedeće tematske cjeline:

 • Geologija –GK300
 • Geologija- GK50
 • Geologija- OGK
 • Hidrogeologija –HG300
 • Hidroheologija- OHGK
 • Hidrogeologija- BHP
 • Geotermalna karta- GTM
 • Inženjerskageologija-IG300
 • Inženjerskageologija-OIGK
 • Inženjerskageologija-BHP
 • Mineralne sirovine-KMS
 • Geohemija-GKM
 • Strukturna Geomorfologija-SGMF
 • Tektonska karta

GEOLOŠKA KARTA TUZLANSKOG KANTONA/Digitalnog Gis_formata/

Geološko informacioni sektor  tokom 2015.godine radio je na georeferenciranju i vektorizaciji geoloških karti razmjere 1:25000.Karte zahvataju Tuzlanski kanton i dio Zeničko -dobojskog kantona. Digitalizacijom rastera u Gis formatu, poligonima, linijama i atributnim zapisima omogućena je brza pretraga i analiza potencijalnosti mineralnih sirovina,stabilnosti  terena kao i analiza o hidro-geološkim prilikama Tuzlanskog  kantona.......

Slika 116

Biblioteka

 

Biblioteka federalnog geološkog zavoda je specijalizirana za oblast geologije u BIH .Ona je namjenjena zaposlenicima Geološkog zavoda kao i vanjskim posjetiteljima.Njeni početci datiraju od samog osnivanja samostalnog državnog Geološki zavod koji je počeo sa radom 1912. Godine.
Danas opseg Biblioteka arhivira od preko 100000 tehničkih izvještaja, istražnih radova, elaborata i druge dokumenracije iz oblasti geoloških istraživanja na području BIH i šire.Na policama naše biblioteke može se naći niz knjiga domaće i strane literatureu svim oblastima geologije. Redovno dobivamo domaće i strane časopise , uglavnom u području geologije i srodnih nauka . Mi raspolažemo tematske geoloske karte u mjerilu 1:100000, 1:500000 i slično.
0 0