HISTORIJAT ZAVODA

  • Zavod za geologiju je formiran 1898 kao sektor u Zemaljskom Muzeju, a kao samostalni državni «Geološki zavod» počeo je sa radom 1912. godine.
  • Zavod je 1946 godine osnovan kao «Geološko - istraživački institut Ministarstva industrije i  rudarstva» R BiH.
  • Od 1974 Zavod je naučno-istraživačka institucija u sklopu Geoinženjeringa Sarajevo.
  • Zavod 1989 postaje samostalna geološka institucija RBiH.
  • Uredbom sa zakonskom snagom (Sl. list RBiH, br 18/92) Zavod je proglašen kao samostalna upravna organizacija pod imenom «Zavod za geološka istraživanja RBiH»
  • Uredbom sa zakonskom snagom (Sl. list RBiH br. 25/93) Zavod je upravna organizacija Ministarstva privrede RBiH .
  • Zakonom o Ministarstvima i drugim organima državne uprave (Sl. list RBiH br. 15/94) djelatnost Zavoda i zaposlene radnike preuzima Ministarstvo prostornog uredjenja, resursa i   zaštite okolice RBiH.
  • Rješenjem Ministarstva prostornog uredjenja, resursa i zaštite okolice RBiH br. 01-1-111-409/95 uz suglasnost Ministarstva odbrane formira se Zavod kao naučno-istraživačka institucija iz oblasti geologije.
  • Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br.  38/05) formiran je Federalni zavod za geologiju, Sarajevo.
Slika 80

Geološka karta iz 1886. godine

0 0