NAŠI PROJEKTI

 

Projekti u BiH

Slika
Federalni zavod za geologiju iza sebe ima brojne uspješno završene projekte, a trenutno radi na nekoliko projekata u BiH

 

Međunarodni projekti

Slika
Česta je saradnja Federalnog zavoda za geologiju na projektima sa geolozima iz drugih država.

GeoERA-Uspostava istraživačkog prostor evropskih geoloških službi

 

0 0