Osnovna Geološka karta BIH 1:100 000


Slika

Osnovna geoloska karta(OGK) Bosne I Hercegovine u mjerilu  1: 100 000,započeta je sa izradom  od 1961 i službeno je završena  1990 godine. Rad na njenoj izradi je organizovan u okviru Geoloskog Zavoda sa sjedištem na Iidži. U njenoj realizaciji je učestvovalo preko 150 inženjera geologije i geoloških tehničara. Teritorija Bosne i Hercegovine je podijeljena na listove razmjere 1: 1 00 000, i to 23 cijela lista (površine oko 1400 km) i 24 granična lista (čija se površina razlikovala u zavisnosti od položaja granice BiH).

Osnovna geoloska karta je  zavrsena za prostor cijeli Bosne sam Hercegovine s tim da nije izvršena štampa lista Bosanski Novi.

Upotrebna vrijednost Osnovne geoloske karte je velika. Ona sadrži značajan broj geoloških informacija za pripremu naučno-istračivačkih i primijenjenih projekata u oblasti istraživanja mineralnih sirovina; pitkih termomineralnih i mineralnih voda; u obIasti poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva i zastite okolisa. Narocito Veliki doprinos ove Karte je bio u obuci strucnog kadra iz oblasti geologije. Za uspješnu izradu Osnovne geoloske karte od presudnog značaja su bili stabilni izvori finansiranja iz državnog budžeta (proracuna), sto je inače praksa u cijelom svijetu.

 

0 0