Inženjersko-geološke karte

Slika
Inženjersko geološka karta je sastavni dio Inženjersko geološke karte bivše SFRJ. 
Na karti su prikazani:litološki sastav sa važnijim fizičkim svojstvima stijena i kompleksa stijena i pojave  nastale endogenim egzogenim geološkim procesima.
0 0