Međunarodni projekti

Slika
Česta je saradnja Federalnog zavoda za geologiju na projektima sa geolozima iz drugih država.

Predstavljanje prostora Federacije Bosne i Hercegovine za istraživanje nafte i plina na Central-Eastern Europe and Caspian Scout Group Meeting

 

Nacionalni Promotivni Dan DARLINGe projekta u Bosni i Hercegovini

 

Slika
U organizaciji Federalnog zavoda za geologiju Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkog zavoda za geološka istraživanja -Zvornik, 30. maja 2019. godine u Sarajevu , održan je Nacionalni Promotivni Dan DARLINGe (Dunavskski region lider u geotermalnoj energiji ) projekta finansiranog u okviru Prvog poziva iz programa transnacionalne saradnje interreg Dunav 2014-2020)
Slika 144

Klikom na sliku preuzima te pano u punoj veličini

DARLINGe-Podunavlje, međunarodni projekat geotermalne energije

 

Slika

Dana 14.11.2018. god., održan je sastanak predstavnika Federalnog zavoda za geologiju-Sarajevo (FZZG) i Opštine Domaljevac-Šamac (ODŠ).....

DARLINGe-Podunavlje, međunarodni projekat geotermalne energije

 

Slika

U periodu 29-30. 01. 2018. u Beogradu je održan treći projektni sastanak partnera projekta DARLINGe.....

Naslov

Podnaslov

Slika
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

DARLINGe-Aktivnosti u pilot području Semberija-Mačva (BiH -Srbija)

 

Slika

U Beogradu je 08.10.2018. održan  sastanak partnera projekta DARLINGe.....

DARLINGe-Podunavlje, međunarodni projekat geotermalne energije

 

Slika
10.04.2017. održan je promotivni događaj projekta DARLINGe (Launch Event) u Budimpešti na Geološkom i geofizičkom institutu Mađarske....

GeoERA-Uspostava istraživačkog prostor evropskih geoloških službi

 

KARTA LEŽIŠTA, POJAVA I POTENCIJALNIH PROSTORA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA OPĆINE SANSKI MOST

 

KARTA LEŽIŠTA UGLJEVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH uradio je Kartu ležišta ugljeva Federacije Bosne i Hercegovine.

Na karti su unešena ukupno 73 ležišta uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine, od čega su prikazana sljedeća ležišta: kamenog uglja (1), mrkog uglja  (46), lignita (24) i treseta (2).

Ležišta na Karti su razvrstana prema statusu eksploatacije na sljedeće kategorije:

  • ležišta u eksploataciji;

  • ležišta u pripremi za eksploataciju;

  • ležišta na kojim nije vršena eksploatacija;

  • ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija.

Na karti su unešene i konture ugljenih basena (treseta, lignita i mrkog uglja), koji obuhvataju samo dijelove neogeonih ugljenih basena, na kojima je dokazano postojanje uglja, na osnovu istražnih radova ili izdanaka uglja.
Slika 130

Klikom na sliku preuzimate kartu u punoj veličini

KARTA MINERALNIH SIROVINA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Jedna od prioritetnih aktivnosti Federalnog zavoda za geologiju je izrada karata mineralnih sirovina. Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je uradio Kartu mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem u oktobru 2016. godine. Karta je urađena u GIS formatu. Na karti su prikazane pozicije svih važnijih ležišta mineralnih sirovina sa područja tog kantona, prostiranje ugljenih basena, kao i zone sa ležištima i pojavama metaličnih mineralnih sirovina. Karta mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona će pomoći pri definisanju potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina, izradi prostornih planova kantona i općina, a možda i najvažnije od svega je da obezbjeđuje podatke koji mogu privući direktna strana ulaganja u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.


Za pregled karte u punoj veličini kliknite na link ispod ili na sliku sa strane

Slika 121

klikom na sliku preuzimamo kartu u punoj veličini

GEOLOŠKA KARTA TUZLANSKOG KANTONA

Slika 117

klikom na sliku dobivamo kartu u punoj veličini

KARTA MINERALNIH SIROVINA TUZLANSKOG KANTONA


U Sektoru za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je u GIS formatu urađena Karta mineralnih sirovina Tuzlanskog kantona. Na njoj su prikazana ležišta mineralnih sirovina, te njihov status u maju 2015. godine, u zavisnosti od trenutnog stanja eksploatacije, kao i dokumentacije koju posjeduju privredna društva koja se bave eksploatacijom. Karta je nastala zahvaljujući prvenstveno podacima koji su prikupljeni u okviru projekta izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine koji se vodi u Federalnom zavodu za geologiju. Ostali podaci koji su korišteni prilikom izrade ove karte su dobiveni od Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i Komisije za koncesije TK. U septembru 2014. godine je urađena i Karta mineralnih sirovina Hercegovačko-neretvanskog kantona (može se pogledati u rubrici "Tematske geološke karte").


Za pregled karte u punoj veličini kliknite na link ispod ili na sliku sa strane.
Slika 103

Klikom na sliku preuzmite kartu u punoj veličini

Memorandum o razumijevanju o međusobnoj saradnji

 

Međunarodna saradnja

 

 

 

Slika
Dana ,19 i 20. 01. 2017.godine, profesori i studenti Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta iz Zagreba bili su u posjeti Bosni i Hercegovini ,sa ciljem održavanja terenske - praktične nastave iz oblasti Inženjerske geologije .

Geolozi iz Federalnog zavoda za geologiju učesnici Simpozija o kamenu u Posušju

 

0 0