Međunarodni projekti

Slika
Česta je saradnja Federalnog zavoda za geologiju na projektima sa geolozima iz drugih država.

DARLINGe-Podunavlje, međunarodni projekat geotermalne energije

 

Slika

Dana 14.11.2018. god., održan je sastanak predstavnika Federalnog zavoda za geologiju-Sarajevo (FZZG) i Opštine Domaljevac-Šamac (ODŠ).....

DARLINGe-Podunavlje, međunarodni projekat geotermalne energije

 

Slika

U periodu 29-30. 01. 2018. u Beogradu je održan treći projektni sastanak partnera projekta DARLINGe.....

DARLINGe-Aktivnosti u pilot području Semberija-Mačva (BiH -Srbija)

 

Slika

U Beogradu je 08.10.2018. održan  sastanak partnera projekta DARLINGe.....

DARLINGe-Podunavlje, međunarodni projekat geotermalne energije

 

Slika
10.04.2017. održan je promotivni događaj projekta DARLINGe (Launch Event) u Budimpešti na Geološkom i geofizičkom institutu Mađarske....

GeoERA-Uspostava istraživačkog prostor evropskih geoloških službi

 

KARTA LEŽIŠTA, POJAVA I POTENCIJALNIH PROSTORA ZA ISTRAŽIVANJE MINERALNIH SIROVINA OPĆINE SANSKI MOST

 

KARTA LEŽIŠTA UGLJEVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju u sklopu izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina FBiH uradio je Kartu ležišta ugljeva Federacije Bosne i Hercegovine.

Na karti su unešena ukupno 73 ležišta uglja na području Federacije Bosne i Hercegovine, od čega su prikazana sljedeća ležišta: kamenog uglja (1), mrkog uglja  (46), lignita (24) i treseta (2).

Ležišta na Karti su razvrstana prema statusu eksploatacije na sljedeće kategorije:

  • ležišta u eksploataciji;

  • ležišta u pripremi za eksploataciju;

  • ležišta na kojim nije vršena eksploatacija;

  • ležišta na kojima je prekinuta eksploatacija.

Na karti su unešene i konture ugljenih basena (treseta, lignita i mrkog uglja), koji obuhvataju samo dijelove neogeonih ugljenih basena, na kojima je dokazano postojanje uglja, na osnovu istražnih radova ili izdanaka uglja.
Slika 130

Klikom na sliku preuzimate kartu u punoj veličini

KARTA MINERALNIH SIROVINA ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Jedna od prioritetnih aktivnosti Federalnog zavoda za geologiju je izrada karata mineralnih sirovina. Sektor za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je uradio Kartu mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem u oktobru 2016. godine. Karta je urađena u GIS formatu. Na karti su prikazane pozicije svih važnijih ležišta mineralnih sirovina sa područja tog kantona, prostiranje ugljenih basena, kao i zone sa ležištima i pojavama metaličnih mineralnih sirovina. Karta mineralnih sirovina Zeničko-dobojskog kantona će pomoći pri definisanju potencijalnih prostora za istraživanje mineralnih sirovina, izradi prostornih planova kantona i općina, a možda i najvažnije od svega je da obezbjeđuje podatke koji mogu privući direktna strana ulaganja u istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.


Za pregled karte u punoj veličini kliknite na link ispod ili na sliku sa strane

Slika 121

klikom na sliku preuzimamo kartu u punoj veličini

GEOLOŠKA KARTA TUZLANSKOG KANTONA

Slika 117

klikom na sliku dobivamo kartu u punoj veličini

KARTA MINERALNIH SIROVINA TUZLANSKOG KANTONA


U Sektoru za mineralne sirovine Federalnog zavoda za geologiju je u GIS formatu urađena Karta mineralnih sirovina Tuzlanskog kantona. Na njoj su prikazana ležišta mineralnih sirovina, te njihov status u maju 2015. godine, u zavisnosti od trenutnog stanja eksploatacije, kao i dokumentacije koju posjeduju privredna društva koja se bave eksploatacijom. Karta je nastala zahvaljujući prvenstveno podacima koji su prikupljeni u okviru projekta izrade Katastra ležišta i pojava mineralnih sirovina Federacije Bosne i Hercegovine koji se vodi u Federalnom zavodu za geologiju. Ostali podaci koji su korišteni prilikom izrade ove karte su dobiveni od Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK i Komisije za koncesije TK. U septembru 2014. godine je urađena i Karta mineralnih sirovina Hercegovačko-neretvanskog kantona (može se pogledati u rubrici "Tematske geološke karte").


Za pregled karte u punoj veličini kliknite na link ispod ili na sliku sa strane.
Slika 103

Klikom na sliku preuzmite kartu u punoj veličini

Memorandum o razumijevanju o međusobnoj saradnji

 

Međunarodna saradnja

 

 

 

Slika
Dana ,19 i 20. 01. 2017.godine, profesori i studenti Rudarsko-geološkog-naftnog fakulteta iz Zagreba bili su u posjeti Bosni i Hercegovini ,sa ciljem održavanja terenske - praktične nastave iz oblasti Inženjerske geologije .

Geolozi iz Federalnog zavoda za geologiju učesnici Simpozija o kamenu u Posušju

 

0 0