Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci roba Software -Petrel E&P Software Platform za istraživanje i eksoploataciju nafte i plina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0