Slajdovi

Prekogranični, multitematski i višerazmjerni okvir za kombinovanje geoloških modela i podataka za procjenu resursa i kreiranje boljih politika

EU program:                    GeoERA (https://geoera.eu/ )

Naziv projekta:                Prekogranični, multitematski i višerazmjerni okvir za kombinovanje geoloških modela                                        i podataka za procjenu resursa i kreiranje boljih politika

Akronim:                           GeoConnect3d

Broj Ugovora o grantu:      No 731166

Website:                            GeoConnect3d (https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/ )

Trajanje projekta:              01.07.2018. – 30.06.2021. (36 mjeseci)

Vodeći partner:                  RBINS-Belgija

Uloga FZZG u projektu:     Projektni partner

Kontakt osoba u FZZG:     Natalija Samardžić (e-mail: natalija.samardzic@fzzg.gov.ba )

Osnovne informacije o projektu

GeoConnect3d projekat se finansira u okviru GeoEnergy teme GeoERA programa (http://geoera.eu/about-geoera/ ). Ovaj projekat je dobio sredstva iz HORIZON 2020 istraživačkog i inovativnog programa Evropske Unije prema Ugovoru o grantu br. 731166.

U projektu učestvuje 20 geoloških zavoda/instituta iz 17 država. Kordinator projekta je Kraljevski institut prirodnih nauka Belgije - Geološki zavod Belgije (RBINS-Belgija).

Ukupni planirani budžet projekta je 1.827.753,07 EUR, od čega je 542.842,66 EUR doprinos EU, dok je 1.284.910,41 EUR doprinos geoloških zavoda/instituta.

Cilj projekta GeoConnect3d je razviti jedinstvenu metodologiju prikaza geološkog slopa terena, s ciljem boljeg pristupa u korištenju i upravljanju podzemnim prostorom. Ovu metodologiju, razumljivu i prilagođenu stejholderima, uključenim u upravljanje podzemnim prostorom, testiramo na dva geološki različita prekogranična pilot područja (Roer-to-Rhine region i Panonski basen) sa različitim stepenom geološke istraženosti, kako bi smo došli do što prihvatljivijeg prikaza strukturnog okvira i pristupa u upravljanju prostorom u širim okvirima (Pan-evropskom nivou).

 

Projekat se također bavi ulogom geoloških struktura u nastanku specifičnih izražaja geoloških procesa - termalnih voda, gasova, nafte i drugih geoloških pojava, koje smo nazvali jednim zajedničkim imenom "geomanifestacije“, a isto tako njihovom ulogom u definisanju geološkog sklopa terena.

U okviru projekta radimo 2D geološki model dijela Panonskog basena, koji se prostire na teritoriji Federacije BiH. Metodologija izrade ovog modela bazira se na kombinovanju različitih podataka, karata različitih razmjera, ranijih seizmičkih istraživanja, rezultata novih bušenja, podataka o geomanifestacijama, itd. Panonski basen tj. sjeverni dio BiH ima i najbolje uslove za akumuliranje geotermalne energije i za budući razvoj i korištenje ovog, obnovljivog i čistog energenta. Stoga je ovaj projekat važan i to ne samo radi ažuriranja postojećih podataka i boljeg razumijevanja geotermalnih rezervoara, već i radi razmjene iskustava u metodologijama i geološkom pristupu u upravljanju podzemnim prostorom.

Više o GeoConnectu3d možete naći na zvaničnim web sajtovima ovog projekta:
https://geoera.eu/projects/geoconnect3d6/
https://www.facebook.com/GeoConnect3d/
https://twitter.com/Connect3dGeo

Kako je jedan od zadataka projekta promocija geologije, na navedenim sajtovima možete, osim rezultata projekta, pratiti i blog postove učesnika u projektu, koji donose interesantne podatke iz svojih zemalja iz oblasti geologije i geoenergije, a također članove projekta ćete upoznati i zanimljive pojedinosti o njima, njihovom susretu sa geologijom, aktivnostima, hobijima i sl. saznati prateći blog postove „meet scientist“.


0 0