Slika


EU program  Interreg - Danube Transnational Programme
Naziv projekta Danuble Region Leading Geothermal Energy 
Akronim DARLINGe
 Referentni broj DTP1-1-099-3.2
Website DARLINGe
Trajanje projekta 1.1.2017 - 30.6. 2019
Uloga FZZG Partner u projektu
Kontakt osoba iz FZZG Natalija Samardžić
(e-mail: natalija.samardzic@fzzg.gov.ba)
Osnovne informacije o projektu
Projekat DARLINGe sufinansira Evropski fond za regionalni razvoj - ERDF (1.612.249,99 €) i Instrument pretpristupne pomoći II - IPA II fond (534.646,6 €), prema Ugovoru o grantu DTP1-099-3.2. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.525.760,70 €.
Na prvi poziv Dunavskog transnacionalnog programa (DTP), čiji je prioritet bolja povezanost i energetska odgovornost Podunavlja, kandidovan je i prihvaćen projekat DARLINGe.

U projektu učestvuje ukupno 15 projektnih partnera (10 ERDF i 5 IPA partnera) iz 6 država - Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rumunije. Projektni partneri, geološki zavodi, fakulteti, industrija, regionalne razvojne agencije i agencije za energiju, ministarstva i opštine, udruženi sa 7 pridruženih strateških partnera iz Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Rumunije, raditi će zajedno na zadatku koji ima za cilj poboljšati energetsku sigurnost i efikasnost u Podunavlju, kroz promociju održivog korištenja postojećih, ali još uvijek, u velikoj mjeri, neiskorištenih dubokih geotermalnih potencijala. Iz Bosne i Hercegovine, u projektu učestvuju, kao projektni partneri, Federalni zavod za geologiju Sarajevo i Republički zavod za geološka istraživanja Republike Srpske.

Projektno područje, sa površinom višom od 92.000 km2, obuhvata centralne i jugoistočne dijelove Podunavlja, odnosno južnu Mađarsku, sjeveroistočnu Sloveniju, sjevernu Hrvatsku i Bosnu, sjeverno od linije Banja Luka - Živinice te sjeverne dijelove Srbije i zapadnu Rumuniju.

Specifični ciljevi projekta su:
1) povećati korištenje geotermalne energije i doprinijeti uvođenju energetski efikasnih kaskadnih sistema,
2) razviti tržišno-primjenjive instrumente, koji se sastoje od tri komplementarna modula za održivo upravljanje geotermalnim rezervoarima („bencmark“ procjena trenutnog korištenja geotermalne energije, „drvo odluka“ za pomoć sadašnjim i budućim korisnicima geotermalne energije i plan za smanjenje geoloških rizika),
3) Unaprijediti saradnju zainteresovanih strana (uspostava Transnacionalnog foruma zainteresovanih strana) u ciju podsticanja geotermalnog razvoja i stvaranja jakog geotermalnog lanca vrijednosti.

Intenzivna saradnja između partnera će povećati i pridonijeti energetskoj sigurnosti i efikasnosti povećanjem korištenja geotermalne energije u sektoru grijanja što će učiniti Podunavlje manje ovisano o uvozu fosilnih goriva i unaprijediti životnu sredinu.

Autputi projekta su: različiti edukativni materijali, Geotermalna informaciona platforma Podunavlja (interaktivni web portal), Transnacionalna strategija geotermalne energije i Akcioni plan, alati testirani na tri prekogranična pilot područja.
0 0