Slajdovi

Slika


EU program  VAMOS - project
Naziv projekta Viable Alternative Mine Operating System!
Akronim VAMOS
 Referentni broj SC5-11a-2014.
Website http://vamos-project.eu/
Trajanje projekta 27.01.2015.-27.06.2018
Uloga FZZG Partner u projektu
Kontakt osoba iz FZZG Toni Nikolić
(e-mail:toni.nikolic@fzzg.gov.ba
OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekat VAMOS sufinansira Europski font za istraživanja i inovacije Horizon 2020 (9.200.000,00€) preko EU fonda Horizon 2020 i učešća kopanija u konzorciju sa dodatnih 2.000.000,00€, sa ukupnom vrijednosti projekta 11.200.000,00€.

 Ideja više eminentnih kompanija EU bila je razvoj rudarskih mašina za podvodnu eksploataciju rude, projekat je prihvaćen od EU komisije sa značanim učešćem naše Zemlje sa jednim od poligona za testiranje na području zatvorenog runika željeza „Smreka“ u Varešu.

 U projektu učestvuje 17. partnerskih organizacija iz 10 država - Engleska, Austrija, Italija, Španija, Portugal, Holandija, Slovenija, Njemačka, Francuska i Bosna i Hercegovina. Projektni partneri, geološki zavodi, fakulteti i vrhunski instituti u oblasti eksploatacije rude za cilj imaju napraviti i testirati prvu potpuno automatizovanu mašinu za podvodnu eksploataciju rude. Taj zadatak je jako kompleksan i zahtjeva čitav niz predhosnih istraživanja od kvaliteta rude, batimetrije, geomehaničkih parametara stijena, kvaliteta vode do mašinskih elemanata, robotike, savremene digitalne tehnologije za upravljenje i rad ovakve mašine. Posebna pažnja data je na ekologiju, te ovakve metode iskopa ne bi trebale uopšte da utiču na okoliš i tokom ispitivanja bit će dat maksimalan fokus na osmatranje utjecaja na okoliš i ekoliški prihvatljivu eksploataciju. Iz Bosne i Hercegovine u projektu učestvuju kao projektni partneri Federalni zavod za geologiju (FZG) i Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš.

 Specifični ciljevi projekta:

 

  1. Razvoj nove tehnologije za eksploataciju rude ispod površine vode,
  2. Usavršavanje metoda eksploatacije koja će biti u potpunosti ekološki prihvatljiva.

 

Intezivna saradnja između partnera omogućit će nova saznanja iz oblasti rudarsko-geoloških nauka, te robotike i suvremenih metoda u eksploataciji, te novih ideja iz razmjene iskustava u saradnji i budućim projektima.

 Kao produkti ovog projekta su: Mašine nove generacije za eksploataciju ispod vode, publikacije, pamfleti, posteri, edukacioni materijali, nova saznanja o geološkim formama testnih područja i druge.

 

0 0