Slajdovi

DARLINGe – Aktivnosti u pilot području Semberija-Mačva (BiH-Srbija)

U Beogradu je 08.10.2018. održan sastanak partnera projekta DARLINGe, koji realizuju aktivnosti u prekograničnom pilot području Semberija-Mačva (BiH-Srbija). Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog zavoda za geologiju-Sarajevo i Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske – Zvornik sa BiH strane i iz Srbije predstavnici Rudarsko – geološkog fakulteta - Beograd, koji je voditelj radnog paketa „WP7-Transboundary pilots“ i koji koordinira aktivnosti u sva tri pilot područja DARLINGe projekta. Na sastanku su razmijenjene informacije o raspoloživosti podataka relevantnih za hidrogeološki model terena područja Semberija-Mačva, definisana metodologija izrade ovog modela i napravljen plan aktivnosti za testiranje projektom razvijenih metodologija u pilot području (1 - Benchmarking, 2 - Geological risk mitigation scheme i 3 - Decision-tree).   Za više informacija o aktivnostima i rezultatima projekta DARLINGe kliknite ovdje

(http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge).

0 0