Slajdovi

 

U Ankari u Turskoj održan je 52. zajednički sastanak iz oblasti nafte i plina zemalja Centralno-istočne Evrope i Kaspijske regije (Central-Eastern Europe abd Caspian Scout Group Meeting) u periodu od 3. - 5. oktobra 2019.godine. Sastanak je bio najposjećeniji do sada, na kojem je učestvovalo preko 200 predstavnika iz zemalja ove regije i predstavnika svjetski poznatih naftnih kompanija. Priliku da promovišu potencijal prostora Bosne i Hercegovine odnosno Federacije Bosne i Hercegovine za istraživanje i eksploataciju nafte i plina imali su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog zavoda za geologiju. Profesor dr. Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju održao je prezentaciju na temu "Mogućnosti u Federaciji BiH, Nadmetanje za dodjelu koncesionog ugovora 2019. godine - tehnički i komercijalni pregled". Promocijom Federacije Bosne i Hercegovine, na ovom velikom međunarodnom skupu u svijetu nafte i plina, data je prilika predstavnicima Federacije Bosne i Hercegovine da učesnike pobliže upoznaju sa geološkim uslovima Panonskog basena i Dinarida, kao i fiskalnim i zakonskim uslovima za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj događaj jedan je u nizu promocija prostora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru objave Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na određenim blokovima. Prva promocija na kojoj je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije najavila javno nadmetanje za dodjelu koncesije održana je u Sarajevu 1. oktobra 2019. godine. Promocija prostora Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji konsultantske kompanije IHS Global Ltd iz Londona održati će se u Londonu 09. oktobra 2019. godine. Isto tako predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine imati će priliku da promovišu blokove za istraživanje na Balkanskom Samitu za naftu koji će se održati od 24. do 26. oktobra 2019. godine u Budvi u Crbnoj Gori.
0 0