Slajdovi

Od 18. do 20.06.2015. godine u Posušju je održana tradicionalna manifestacija Dani kamena u okviru koje je održan naučni skup Simpozij o kamenu. Manifestacija je održana u organizaciji geološko-rudarske udruge Zvuk kamena iz Posušja. Na ovaj naučni skup poziv od organizatora je upućen i Federalnom zavodu za geologiju. Rad pod naslovom "Arhitektonsko-građevinski kamen sa područja centralne Bosne" su predstavili geolozi iz Zavoda Ismir Hajdarević i Alojz Filipović. Zapažena je bila i izložba arhitektonsko-građevinskog kamena Federacije Bosne i Hercegovine koju su izložili u okviru izložbenog programa ove manifestacije.

            Detalje sa ovog skupa možete pogledati na priloženim fotografijama.

0 0