Slajdovi

U periodu 29-30. 01. 2018. u Beogradu je održan treći projektni sastanak partnera projekta DARLINGe.
Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera iz 6 zemalja, koje učestvuju u projektu (Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Rumunija) kao i finansijski službenik iz Zajedničkog sekretarijata Dunavskog Transnacionalnog Programa gdin. Antonios Melas.
Federalni zavod za geologiju je jedan od petnaest partnera u projektu DARLINGe .
Na sastanku su prezentovani postignuti rezultati prijekta u prva dva izvještajna razdoblja i usvajana metodologija rada za aktivnosti, koje će se odvijati u trećem periodu. Osim toga, sa gdin. Melasom se razgovaralo o finansijskom dijelu projekta i o pravilima, koja su, u ovom segmentu, propisana Dunavskim Transnacionalnim Programom. Za više informacija o aktivnostima na projektu DARLINGe kliknite na link 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge

31.01.2018. godine predstavnici projektnih partnera DARLINGe projekta su posjetili Opštinu Bogatić, koja se nalazi u pilot području BiH – Srbija, a koja je također partner u projektu. Na teritoriji ove opštine je dokazan veliki geotermalni potencijal i u toku je imlementacija projeka zagrijavanja javnih zgrada u ovoj opštini, koji je zajednički projekat Rudarsko-geološkog fakulteta-Beograd i Opštine Bogatić, te njemačke firme REHAU. Planirano je zagrijavanje 7 javnih objekata sa početkom grijanja u sezoni 2018/2019 i ovo će biti prvi sistem daljinskog grijanja iz geotermalnih izvora u Srbiji.

Više o posjeti DARLINGe tima Opštini Bogatić možete vidjeti na portalima Mačva Info i Radio Nešvil-Bogatić klikom na linkove
http://www.macvainfo.rs/page.php?secid=2&pageid=7&contid=3231&model=clanak&ct=na-medjunarodnom-skupu-u-bogaticu-predstavljen-geotermalni-potencijal-macve#disqus_thread

https://nesvil.com/bogatic-geotermalni-potencijali-radio-nesvil-bogatic-31-01-2018/0 0