Slajdovi

DARLINGe – Promocija projekta u Opštini Domaljevac-Šamac i prikupljanje podataka za UNFC-2009 klasifikaciju

U prostorijama Opštine Domaljevac – Šamac, dana 14.11.2018. god., održan je sastanak predstavnika Federalnog zavoda za geologiju-Sarajevo (FZZG) i Opštine Domaljevac-Šamac (ODŠ). Cilj ovog sastanka je bio da se razmijene informacije o aktuelnim projektima u kojima učestvuju pomenute institucije, a koje se odnose na istraživanje, korištenje ili planiranje korištenja geotermalne energije te da se, u svrhu provođenja projekta DARLINGe, u kome je FZZG partner,  prikupe informacije o dubokim bušotinama sa termominerlanom vodom u području Domaljevca.

Podaci o dubokim bušotinama, kao i planovima ODŠ, u pogledu korištenja geotermalnih resursa, prikupljani su u svrhu klasifikacije teoretskog projekta toplifikacije javnih zgrada u Domaljevacu prema Okvirnoj klasifikaciji Ujedinjenih Nacija za fosilnu energiju, rezerve i resurse mineralnih sirovina (2009), koja se radi u okviru WP7 projekta DARLINGe. Domaljevac je odabran kao lokacija, koja ima najveću temperaturu vode u BiH (96°C) i gdje se geotermalna energija koristila više od 20 godina u stakleničkoj proizvodnji (uzgoj povrća i cvijeća), a prestala je 2013. godine i od tada nema nikakvog korištenja ovog potencijala. Opština Domaljevac – Šamac investira sadašnju izgradnju banje u Domaljevcu i pošto je ovo realni projekat, isti je izabran za klasifikaciju. Osim toga, na teoretskom projektu Domaljevac bit će testirana i metodoliogija „Shema za smanjenje geološkog rizika“ razvijena u WP6.

Predstavnici FZZG su iskoristili ovu priliku za promociju projekta DARLINGe i predstavljanje elektronske brošure.

Za više informacija o aktivnostima i rezultatima projekta DARLINGe kliknite ovdje
(http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/darlinge).

Natalija Samardžić, Nermina Omerhodžić

Federalni zavod za geologiju-Sarajevo

0 0