Slika
Juče, 30. maja 2019. godine, u organizaciji projektnih partnera Federalnog zavoda za geologiju – Sarajevo i Republičkog zavoda za geološka istraživanja – Zvornik, u Sarajevu je održan Promotivni dan u Bosni i Hercegovini projekta DRLINGe (Dunavski Region - vodeći u geotermalnoj energiji), koji se finansira iz Programa dunavske transnacionalne saradnje Interreg Dunav 2014.-2020.

Promociji je prisustvovalo 50 učesnika, među kojima su bili predstavnici vlasti u BiH iz sektora geologije, rudarstva, energije, voda, okoliša i evropskih integracija (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Direkcija za evropske integracije, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstva poljoporivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo okoliša, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Ministarstvo privrede kantona Sarajavo), zatim predstavnici općina Domaljevac – Šama i Gračanica, projektantskih kuća IBIS-inženjering - Banjaluka, PAPAGO - Lukavac, GIM geotehnika Banjaluka, korisnika geotermalne energije Termalna rivijera Ilidža, Toplana Sarajevo, Regionalne razvojne agencije NERDA i Udruženja geologa BiH. Skupu su prisustvovali i predstavnici projektnih partnera Hrvatskog geološkog instituta (Hrvatska) i Općine Sremski Karlovci (Srbija). Događaj je propratila televizija BHT1.

Skup je otvorio Prof. dr. Ferid Skopljak, a zatim je prisutne pozdravio Prof. dr. Hazim Hrvatović i ukratko ukazao na prednosti korištenja geotermalne energije, razloge zašto se ista ne koristi u većoj mjeri u BiH te predstavio svoju viziju razvoja i prioritetne zadatke u politikama upravljanja geotermalnim razvojem. Skup je, u ime Republičkog zavoda za geološka istraživanja – Zvornik, pozdravio pomoćnik direktora Boban Jolović.

Mr. Natalija Samardžić, voditeljica DARLINGe tima Federalnog zavoda za geologiju je dala pregled područja istraživanja, ciljeve projekta i ukratko predstavila važnije postignute rezultate, kao i planirane akivnosti do kraja projekta.

Potom su uslijedile prezentacije o geotermalnim potencijalima, korištenju i regulatornom okviru u entitetima:

• Geotermalni potencijali Republike Srpske (Nenad Toholj, Republički zavod za geološka istraživanja – Zvornik)
• Geotermalni potencijali Federacije Bosne i Hercegovine, sadašnje korištenje i regulatorni okvir (prof. dr. Ferid Skopljak, Federalni zavod za geologiju - Sarajevo)


Metodologije, koje se su razvijene u okviru projekta i testirane u pilot područjima (benchmarking, stablo odluka i smanjenje geoloških rizika) prezentirao je Boban Jolović, voditelj DARLINGe tima Republičkog zavoda za geološka istraživanja – Zvornik.

Dr. Tamara Marković, voditeljica DARLINGe tima Hrvatskog geološkog instituta, koji je takodjer partner u projektu, ukratko je predstavila rad instituta i održala veoma zanimljivo predavanje na temu „Korištenje geotermalnih vodonosnika u Hrvatskoj“ u kome je poseban akcenat stavila na dobre prakse korištenja geotermalne energije u Hrvatskoj.

Nakon predavanja uslijedila je diskusija na temu regulatornog okvira na svim administrativnim nivoima u BiH u kojoj su učesnici razgoavarli o slabim stranama zakonskih i podzakonskih akata, problemima s kojima se susreću korisnici i prijedlozima regulative, koja bi geotermalnu energiju stavila u povoljniji položaj i otvorila mogućnosti većeg korištenja.
0 0