Potpisivanje memoranduma o saradnji između Univerziteta za nauku i tehnologiju (AGH) iz Krakova i Federalnog zavoda za geologiju


0 0