Potpisivanje memoranduma o saradnji između geološkog zavoda Austrije (GBA) i Federalnog zavoda za geologiju


0 0